Work > Sheetmasks

Sheetmask: IVF 1
acrylic and graphite on paper
60x44"
2024
Sheetmask: IVF 2
acrylic and graphite on paper
44x30"
2024
Sheetmask: Body Mask 1
acrylic and graphite on paper
65x52”
2024
Sheetmask: Body Mask 2
Acrylic and Graphite on Paper
30x66”
2021
Yellow Sheetmask 2
graphite and acrylic on paper
30x22"
2021
Blue Sheetmask 1
graphite and acrylic on paper
30x22"
2021
Yellow Sheetmask 3
graphite and acrylic on paper
30x22"
2021
Sheet Mask Drawing 1
graphite on paper
30x22"
2021
Hand Mask 1
Acrylic and Graphite on Paper
22x30"
2021
Boob Mask 1
Acrylic and Graphite on Paper
30x22"
2021
Butt Mask 1
Acrylic and Graphite on Paper
30x22"
2021